Vereisten voor aardingsdraden

De taak van elektrostatische aarding rekent op het verminderen van het risico op een explosie van ontvlambare stoffen, het resultaat van elektrostatische vonkoverslag. Meestal wordt het geïmplementeerd bij het transport en de behandeling van ontvlambare gassen, poeders en vloeistoffen.

Elektrostatische aarding kan verschillende vormen aannemen. De meest praktische en ietwat gecompliceerde modellen worden gegeven door de aardklem en de kabel. Ze zijn geavanceerder en technologisch verbeterd en uitgerust met een aardbeschermingssysteem, waardoor het product mag worden afgegeven of getransporteerd wanneer de aarding op een gezonde manier is aangesloten.

Elektrostatische aarding wordt meestal geïntroduceerd tijdens het laden of lossen van trein- en tankwagons, tanks, vaten, zogenaamde big-bags of elementen van procesinstallaties.

Prolesan PureProlesan Pure Prolesan Pure effectieve dieetpillen

Het vullen of legen van tanks met een andere inhoud (bijv. Tanks met poeders, korrels, vloeistoffen kan gevaarlijke elektrostatische ladingen veroorzaken. De bron van hun creatie leeft waarschijnlijk gelijktijdig met het mengen, pompen of spuiten van brandbare stoffen. Elektrische ladingen ontstaan ​​door het contact of het afgeven van individuele deeltjes. De hoeveelheid elektrische lading wordt beperkt door de elektrostatische eigenschappen van de oppervlakken die contact met elkaar maken. Voor het verkrijgen van gemakkelijk en plotseling contact met de grond of een ongeladen doel, kan een korte stroompuls worden gegenereerd, wat belangrijk zal zijn bij de constructie van een vonk.Gebrek aan zorg voor vonkontlading kan het alcohol- en luchtmengsel doen ontbranden, wat een explosie of een gevaarlijke explosie aangeeft. Elektrostatische aarding elimineert het explosiegevaar door de gecontroleerde ontlading van elektrostatische ladingen.