Ontstoffingsinstallaties in de mijnbouw

Richtlijn 94/9 / EG (ATEX is een normatief beeld dat ook wordt verkregen voor apparaten en beveiligingssystemen. Deze apparaten zijn van vitaal belang om ze in gevaarlijke gebieden met methaan of kolenstof te leiden. Deze informatie is een feit van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994.

In zijn eigen rechtsstelsel werd het echter opgenomen op het platform van de verordening van de minister van Economie van 22.12.2005. OJ Nr. 263, artikel 2203 De belangrijkste bedoeling van de richtlijn is vooral de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten die verband houden met gegevensbeschermingsinstrumenten en -stijlen voor gebruik in potentieel explosieve atmosferen van methaan of kolenstof. De richtlijn is echter ook van toepassing op apparatuur en beveiligingssystemen die zijn bedoeld voor gebruik in potentieel explosieve gebieden. Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat het samen besproken principe van toepassing is op veiligheids-, bedienings- en regelapparatuur. Deze gerechten gaan naar hun bestemming buiten de besproken zones en maken het veilig om naar gegevensbeschermingshulpmiddelen en -systemen te lopen naar hun bestemming in potentieel explosieve gebieden.Er zijn uitzonderingen op de toepassing van de ATEX-richtlijn. Dit is onder meer niet van toepassing op medische hulpmiddelen die in de medische achtergrond worden gebruikt. Het is zelden gericht op huishoudelijke apparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen, schepen, vervoermiddelen.Deze rechtshandeling van de Europese Unie heeft gedetailleerde vereisten, die in één norm zijn opgenomen. Bovendien classificeert het potentieel explosiegevaarlijke gebieden, die worden gezocht in Bijlage Nr. Ook bij Will 1999/92 / EC ATEX137 van 16.12.1999 "Op lage eisen om de veiligheids- en gezondheidswaarde te verhogen van werknemers die mogelijk worden blootgesteld aan praktijken in gebieden met explosieve inhoud".Denemarken en beveiligingssystemen kunnen het doelwit zijn van andere richtlijnen met betrekking tot andere elementen en die bovendien voorzien in het aanbrengen van de CE-markering. Deze markering moet duidelijk, duidelijk en krachtig zijn.De huidige richtlijn zal worden vervangen door nieuwe ATEX-informatie 2014/34 / EU. Het wordt de laatste van 20 april 2016.