Milieubescherming en pro ecologische oplossingen in het productieproces

Beveiligingskwesties en sectoraudits houden hoofdzakelijk verband met milieubescherming. Laten we proberen aan te tonen hoe de EU de bepalingen met betrekking tot industriële veiligheid normaliseerde op basis van casestudy's - & nbsp; atex casestudy's.

Vanwege het feit dat een aanzienlijke groep machines en apparatuur wordt overgedragen naar de praktijk in steenkoolmijnen waarin een risico bestaat op methaan- en kolenstofexplosie, wordt Richtlijn 94/9 / EG, die voor deze gevaren wordt verkregen, besproken in een specifieke activiteit .

In maart 1994 hebben het Europees Parlement en de Raad een richtlijn aangenomen nieuwe oplossing 94/9 / EG in de gedachte om de wetten van de lidstaten te normaliseren met betrekking tot instrumenten en beschermingsstijlen die in gebruik worden genomen op het gebied van potentieel explosiegevaar, de zogenaamde atex-richtlijn. Door de bepalingen van artikel 100 A van het Verdrag van Rome ten uitvoer te leggen informatie is om een ​​vlotte goederenstroom te garanderen die een hoog niveau van explosiebescherming zal bieden. Deze richtlijn was echter geen belangrijke sprong voorwaarts op het gebied van harmonisatie van explosiebeveiliging in de Europese toestemming. Vanaf bijna twintig jaar zouden mensen zich moeten aanpassen aan verschillende zogenaamde richtlijnen de oude aanpak van vrijhandel in goederen die momenteel onder de ATEX-richtlijn valt.

Richtlijn 94/9 / EG werd van kracht vanaf 1 juli 2003 en vervangt de oude naderingsrichtlijnen 76/117 / EEG en 79/196 / EEG betreffende elektrische apparatuur die in gebruik wordt genomen op oppervlakken die kunnen worden aangevallen door ruimtevaart en Richtlijn 82/130 / EEG, waarin staat dat elektrisch materiaal is gebruikt voor gebruik in een potentieel explosieve atmosfeer in een appartement met een gasmijn. De conformiteitsbeoordelingsprocedures op basis van de oude aanpak werden gecombineerd met elektrische apparatuur die alle nauwkeurig gespecificeerde veiligheidseisen vereiste. Studies hebben aangetoond dat elektrische schalen een ontstekingsbron zijn, maar in de helft van de gevallen. In het contract met de stroom zijn alleen oude elektrische gevaren die in de richtlijnen van de oude aanpak worden aangegeven, een beetje voldoende om een ​​behoorlijke beschermingsomvang te verkrijgen, die vereist is door Verordening 100A van het Verdrag van Rome.