Kruiswoordraadsel brandgevaren

https://alpha-t.eu/nl/

De taak van elektrostatische aarding rekent op het verminderen van het risico op een explosie van ontvlambare stoffen, als gevolg van elektrostatische vonkoverslag. Het wordt meestal geassocieerd met de transport- en verwerkingsafdeling van ontvlambare gassen, poeders en vloeistoffen.

Elektrostatische aarding kan de nieuwe vorm gebruiken. De zwaarste en ietwat gecompliceerde modellen presenteren zichzelf met een aardklem. Krachtiger en technologisch geavanceerder zijn uitgerust met een aardbeschermingssysteem, waarmee het product kan worden gedoseerd of getransporteerd wanneer de aarding correct is aangesloten.

Elektrostatische aarding wordt meestal gegeven tijdens het laden of lossen van tankwagons, tanks, vaten, zogenaamde big-bags of elementen van procesinstallaties.

Bij het succes van het vullen of legen van tanks met een andere inhoud (bijv. Tanks met poeders, korrels, vloeistoffen, kunnen gevaarlijke elektrostatische ladingen optreden. De bron van hun status leeft beslist verder dan het mengen, pompen of spuiten van brandbare stoffen. Elektrische ladingen ontstaan ​​door contact of scheiding van afzonderlijke deeltjes. De hoeveelheid elektrische lading hangt af van de elektrostatische eigenschappen van de oppervlakken die contact met elkaar maken. In het succes van eenvoudig en snel contact met de grond of een ongeladen probleem, kan een korte stroomimpuls ontstaan ​​die openbaar is in termen van vonk.Gebrek aan zorg voor vonkontlading kan een mengsel van alcohol en lucht doen ontbranden, wat een explosie of een slechte explosie betekent. Elektrostatische aarding elimineert het explosiegevaar door de gecontroleerde ontlading van elektrostatische ladingen.