Eu milieurichtlijnen

De ATEX-richtlijn in de Poolse rechtsorde werd op 28 juli 2003 ingevoerd. Dit is van toepassing op producten die in zones worden geplaatst die explosiegevaar dreigen te veroorzaken. De producten in kwestie moeten aan strenge eisen voldoen, niet alleen voor de veiligheid, maar ook voor de bescherming van de gezondheid. De ATEX-richtlijn bevat conformiteitsbeoordelingsprocedures.

https://flexa-new.eu/nl/Flexa Plus New - Een effectieve oplossing voor gewrichtsproblemen

Bij de kwestie van de bepalingen van de normatieve handeling die wordt besproken, worden het veiligheidsniveau en bovendien de nieuwste beoordelingsprocedures hoofdzakelijk bepaald door de bedreiging van de omgeving waarin het gerecht wordt gecreëerd.De ATEX-richtlijn stelt strenge eisen die een product moet stellen om aanvaard te worden in mogelijk explosieve omgevingen. Maar welke zones bedoel je? Allereerst hebben we het over mijnen in harde kolen, waar een grote dreiging bestaat van methaan- of kolenstofexplosie.

De ATEX-richtlijn heeft een gedetailleerde indeling van apparaten in delen. Er zijn er twee. In het eerste deel worden apparaten overwogen die in de mijn ondergronds ook worden gebruikt op oppervlakken die het risico van methaanexplosie lopen. Het tweede deel is gewijd aan apparaten die op andere plaatsen worden geïntroduceerd en die kunnen worden bedreigd door een explosieve atmosfeer.

Deze richtlijn bevat essentiële algemene vereisten voor alle apparatuur die in gebieden met methaan / kolenstofexplosiegevaren werkt. En meer belangrijke eisen worden gemakkelijk ontdekt binnen geharmoniseerde limieten.

Opgemerkt moet worden dat apparaten die vergelijkbaar zijn met de dienst in potentieel explosieve omgevingen moeten worden gemarkeerd met de CE-markering. Het identificatienummer van de aangemelde instantie moet achter het merk worden geretourneerd, wat perfect, zichtbaar, onverwoestbaar en leesbaar moet zijn.

De aanmeldende instantie onderzoekt het hele beschermingsorganisme of een apparaat in de faciliteit om samenwerking met de huidige voorschriften en de verwachtingen van de richtlijn te waarborgen. Er moet ook aan worden herinnerd dat vanaf 20 april 2016 de huidige richtlijn zal worden vervangen door het nieuwe ATEX-beginsel 2014/34 / EU.