Gegevens over inkomsten uit overheidsbegroting

Elke belastingbetaler die goederen aan natuurlijke personen verkoopt, is verplicht om de omzet te registreren met behulp van een kassa. Dit is een procedure die het mogelijk maakt om toepasselijke schikkingen

Lid 4 kassa

De keuze van kassa's is eenvoudig. Een groep mannen heeft die fiscale schotel & nbsp; is slechts een kassa. Ze gaan met dezelfde aanpak naar de winkel. Het probleem ontstaat wanneer